Disclaimer

GTM heeft haar uiterste best gedaan om ervoor te zorgen dat de verstrekte informatie, ook van derden, volledig en juist is. GTM kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor de onjuiste of onvolledige informatie die via deze website wordt verkregen. GTM aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan uit het bezoek en het gebruik van deze site en de informatie die op deze site beschikbaar is, dan wel voor enige schade ontstaan door het openen, opslaan of gebruik van via deze site verkregen bestanden van welke aard dan ook. Het gebruik van informatie die wordt verkregen is via deze website is voor risico van de gebruiker.

Beeldmateriaal
GTM heeft haar uiterste best gedaan om bronnen en rechthebbenden van beeldmateriaal dat op deze website te zien is, te achterhalen. Wanneer desondanks beeldmateriaal wordt getoond waarvan u (mede)rechthebbende bent en u voor het gebruik ervan niet als bron of rechthebbende wordt genoemd, of u heeft voor het gebruik geen toestemming verleend, neemt u dan contact met ons op.